Якість і цінова політика

ДП «Мілкіленд – Україна» є зацікавленим в отриманні якомога якіснішої сировини. Якісна сировина дозволяє виготовити якісний продукт, оптимізувати логістику та, в кінцевому підсумку, знизити собівартість товару. Саме тому молокопереробні підприємства компанії мають жорсткі вимоги щодо якості молочної сировини.

Закупівельна ціна на молоко формується на підставі аналізу кон’юнктури ринку по кожному регіону, області та аналізу ціноутворення по країні.

Молоко від населення приймається по стандарту ГОСТ (базисний показник жиру 3,4%). У цьому разі, формула ціни за натуральний кілограм молока є наступною:

Ціна молока (натуральний кг) = (% жиру факт/3,4) х ціна за базовий кг у регіоні

Молоко від господарств приймається на заводи згідно державного стандарту ДСТУ 3662-97 (базисний показник жиру – 3,4%, білку – 3,0%). Таким чином, ціна за натуральний літр Вашого молока розраховується за наступною формулою:

Ціна молока (натуральний кг) = (% білку факт/3,0) х 0,6 + (% жиру факт/3,4) х 0,4) х ціна за базовий кг

За фізико-хімічними, санітарно-гігієнічними та мікробіологічними показниками якості, молоко розподіляють на чотири ґатунки: екстра, вищий, перший та другий. Чим вищий ґатунок молока – тим вища його закупівельна ціна на підприємствах ДП «Мілкіленд Україна».